Za. 20/8 : KGRK - Cappellen (BvB) 2-4

Zie ook rubriek [Fotoalbum]  voor een fotoreportage ... met dank aan Louis Douwen.

 

 

 

Jeugdnieuws seizoen 2016-2017

21 & 23 juni :  Pasdagen

Het seizoen 2015-2016 is nog maar net afgesloten of belangrijke informatie naar het nieuwe seizoen toe wordt U bij deze reeds toegestuurd. 

In het verschuldigde lidgeld komend seizoen is voor elke aangesloten speler een sportpakket voorzien.

Voor sommige artikelen in dit pakket zal het weer noodzakelijk zijn om de juiste “ maat “ vast te leggen alvorens tot een bestelling kan worden overgegaan. Daarom organiseren we enkele pasmomenten. 

Bedoeling is dat op de “ pasdagen “ zelf geen betaling of voorschot van betaling dient te gebeuren. Er wordt enkel naar gestreefd om een volledig pakket te kunnen aanbieden op het moment dat de betalingen van het lidgeld van start gaan.

De “ pasdagen “ zijn op volgende data en uren vastgelegd :

  • dinsdag 21 juni 2016 van 18 tot 19 u
  • donderdag 23 juni 2016 van 18 tot 19 u

Bedoelde pasdagen zijn uiteraard vrijblijvend, maar weet wel dat wanneer de aangesloten speler zich niet heeft aangeboden, hij zal moeten wachten tot na de bijbestellingen om zijn pakket te krijgen. Op dat moment zal niet alleen het nieuwe seizoen reeds van start zijn gegaan, maar dient in afwachting van zijn pakket de volledige som van het lidgeld reeds te worden vereffend!!

In naam van het bestuur van onze club wens ik U te danken voor de aandacht die U aan deze uitnodiging hebt willen besteden. Wij hopen U op een van hoger genoemde data dan ook te mogen begroeten.

PS. U kan tijdens bedoelde dagen eventueel reeds meedelen wanneer uw vakantie is ingepland wanneer U naar het buitenland zou gaan. Het betreft nuttige informatie mbt het beschikbare spelersaantal bij deelname aan eventuele tornooien in de voorbereiding.

Met sportieve groeten,

Bart Devaere (TVJO  K.GR Katelijne)

 

Lidgeld en hervatting trainingen

Download hier de brief aangaande het lidgeld en trainingen.

 

 

 


 

 

Hoofdsponsers